INFORMACJE DLA RODZICÓW PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH INTERNAT – TL w Tucholi  2022/2023

1. Przyjazd do internatu 31.08.2022 r. po godz. 12.00. (środa)

2. Internat przysługuje wszystkim, którzy zostali przyjęci do szkoły. Warunkiem przyznania miejsca

    w internacie  jest podpisanie umowy pomiędzy szkołą a rodzicami ucznia w zakresie zakwaterowania  i wyżywienia w internacie. Odpłatność za zamieszkanie w internacie (czesne) będzie wynosiła 100 zł. za miesiąc + 2,00zł. na TV  kablową. Opłatę na TV kablową wychowanek wpłaca w internacie. 

3. Odpłatność za wyżywienie należy regulować do dnia 20 każdego miesiąca na miesiąc następny tj. do 20.08.2022 r. należy dokonać wpłaty na miesiąc wrzesień itd. Stawka żywieniowa w  roku szkolnym 2022/23 r. będzie wyniosła 20,00 zł. za jeden dzień. W przypadku  nieterminowych  wpłat  naliczane są odsetki.

4. Ucznia można wyprowiantować ( zdjąć ze stanu żywionych) po wcześniejszym zgłoszeniu- na dwa dni przed wyprowiantowaniem (np. telefonicznie).

5. Wychowanek musi posiadać dzienniczek wyjazdów, w którym odnotowane są wyjazdy i powroty wychowanka wraz z podpisem rodziców i wychowawcy internatu. Na wszystkie wyjazdy z internatu poza dom rodzinny, wychowanek musi posiadać pisemną zgodę rodziców.

6. W sprawach wychowawczych proszę kontaktować się z wychowawcą grupy.

7. Nauka własna jest obowiązkowa w godz. 17.00-19.00. Wyjścia poza internat do godz. 17.00 po wcześniejszym odnotowaniu w zeszycie wyjść. Wyjścia po godz. 17.00 tylko za zgodą wychowawcy grupy. Inne sprawy reguluje Regulamin Organizacyjny Internatu, z którym każdy wychowanek internatu będzie zapoznany. 

8. Uczeń, przyjeżdżając do internatu, musi posiadać dowód wpłaty ( bankowy lub pocztowy) za wyżywienie i czesne w kwocie 580 zł.(zaliczka)

numer konta:

 NBP O/Bydgoszcz nr 43 1010 1078 0052 9413 9134 0000

z dopiskiem "za internat - …………………………………………………………………….

      imię i nazwisko ucznia, klasa i szkoła

 

Ponadto zobowiązany jest do posiadania:

• własnej pościeli (kołdra, poduszka, poszwa, poszewka i prześcieradło)-wymiana minimum co 3 tygodnie.

• piżamy i podomki,

• kapci,

• przyborów toaletowych,

• kpl. sztućców, talerza płaskiego (duży) i kubka,

• zdjęcia legitymacyjnego - aktualne,

• dowód osobisty lub skrócony odpis aktu urodzenia z adnotacją urzędu na odwrocie o zameldowaniu                    

 

Dla wychowawców

Informacje dla rodziców

Zjazd absolwentów TL- 50 lat

jazd_absolwentow_klasy_maj19766.jpg