Miejsce w internacie przysługuje wszystkim uczniom przyszłych klas I na rok szkolny 2021/2022, którzy zostali przyjęci do szkoły.

Warunkiem przyznania miejsca  w internacie  jest podpisanie umowy pomiędzy szkołą a rodzicami ucznia w zakresie zakwaterowania  i wyżywienia w internacie.


 

Dla wychowawców

Informacje dla rodziców

Zjazd absolwentów TL- 50 lat

3.jpg